ביחד-אניה באניה תנועת נוער להעצמה, לחיבור ולמנהיגות

דור העתיד לוקח אחריות

ערכי התנועה

חיזוק התדמית והזהות העצמית

התנועה מתמקדת בזיהוי ובחיזוק מגוון המרכיבים את הזהות הפרטית, הקבוצתית והמשותפת של הפעילים ליצירת ערך עצמי, להעלאת הביטחון ולבניית קבוצה הפועלת מתוך שיתוף ועבודת צוות, תוך שמירה על ייחודיות הפרטים המרכיבים אותה והישענות על חוזקותיהם.

העצמה ומצוינות

התנועה פועלת להעצמת הפעילים, ליצירת ראיית עולם חיובית ולפיתוח תכונות ויכולות מנהיגות של בני ובנות הנוער החברים בה.

אחריות אישית וקהילתית

התנועה רואה בכל אחד מהפעילים בה כמוביל חברתי ומעודדת עשייה משותפת של הפעילים להנהגת שינוי חברתי.

שילוב ושיוויון

התנועה מחברת בין פעילים מכלל שכבות החברה הישראלית, מתוך אמונה שעבודה משותפת והיכרות אמיתית ובלתי שיפוטית יובילו לחברה סובלנית ומחוזקת.

פעילויות התנועה

הכנת פעילויות של מדריכי התנועה סניף נתניה לחניכי התנועה
הכנת פעילויות של מדריכי התנועה סניף נתניה לחניכי התנועה

מה בתוכנית?

מתי ואיפה נפגשים?

יום שני 13.9 משעה 16:00 עד 18:00
משעה 16:00 עד 18:00
פגישה עם רכזת סניף אודים של תנועת הנוער האיחוד החקלאי
פגישה עם רכזת סניף אודים של תנועת הנוער האיחוד החקלאי

מה בתוכנית?

מתי ואיפה נפגשים?

יום שלישי 14.9 משעה 14:00 עד 15:30
בסניף תנועת מושב אודים של תנועת האיחוד החקלאי
המשך חלוקת מזון למשפחות לחג הסוכות
המשך חלוקת מזון למשפחות לחג הסוכות

מה בתוכנית?

מתי ואיפה נפגשים?

יום ראשון 19.9 משעה 16:00 עד 19:00
שכונת אזורים בנתניה

מה מדריכי וחניכי התנועה חושבים?

אנו רוצים להגיד תודה מכל ה-
לכל הידידים והתומכים של ביחד-אניה באניה

בזכות תמיכתם של ידידי התנועה אנו יכולים לקיים את מחנות הקיץ, הסמינרים, הקייטנות, הכשרות ההדרכה והפעילויות השוטפות של ביחד-אניה באניה. בסיועם של ידידינו אנו מתעתדים להרחיב ולהגדיל את התנועה ולהגשים את חזונה לחיבור בין בני נוער ולחיזוקם ולעידוד מנהיגות ועשייה חברתית של דור העתיד.

ביחד-אניה באניה מוקירה את ידידיה ומכירה להם תודה: