Eng

ביחד-אניה באניה תנועת נוער להעצמה, לחיבור ולמנהיגות

דור העתיד לוקח אחריות

ערכי התנועה

חיזוק התדמית והזהות העצמית

התנועה מתמקדת בזיהוי ובחיזוק מגוון המרכיבים את הזהות הפרטית, הקבוצתית והמשותפת של הפעילים ליצירת ערך עצמי, להעלאת הביטחון ולבניית קבוצה הפועלת מתוך שיתוף ועבודת צוות, תוך שמירה על ייחודיות הפרטים המרכיבים אותה והישענות על חוזקותיהם.

העצמה ומצוינות

התנועה פועלת להעצמת הפעילים, ליצירת ראיית עולם חיובית ולפיתוח תכונות ויכולות מנהיגות של בני ובנות הנוער החברים בה.

אחריות אישית וקהילתית

התנועה רואה בכל אחד מהפעילים בה כמוביל חברתי ומעודדת עשייה משותפת של הפעילים להנהגת שינוי חברתי.

שילוב ושיוויון

התנועה מחברת בין פעילים מכלל שכבות החברה הישראלית, מתוך אמונה שעבודה משותפת והיכרות אמיתית ובלתי שיפוטית יובילו לחברה סובלנית ומחוזקת.

חדשות התנועה

מה מדריכי וחניכי התנועה חושבים?

הסניפים שלנו

תנועת הנוער ביחד – אניה באניה, נמצאת בצמיחה מתמדת. מאז שנת 2019 ובפחות משלוש שנים, התנועה פתחה ארבעה סניפים בכפר הנוער אמי”ת פתח תקווה, ובערים נתניה, אשקלון וחדרה. התנועה שומרת על קשר עם הבוגרים, שמוזמנים למפגשי חברה והעשרה.

ארבעת סניפי התנועה פרוסים ברחבי הארץ, ואנו בעבודה מתמדת להתרחבות תמידית ולהגדלת הסניפים.

  1. סניף כפר הנוער אמי”ת פתח תקווה.
  2. סניף נתניה.
  3. סניף אשקלון.
  4. סניף חדרה.

סניף כפר הנוער אמי"ת פתח תקווה

סניף נתניה

סניף חדרה

סניף אשקלון

אנו רוצים להגיד תודה מכל ה-
לכל הידידים והתומכים של ביחד-אניה באניה

בזכות תמיכתם של ידידי התנועה אנו יכולים לקיים את מחנות הקיץ, הסמינרים, הקייטנות, הכשרות ההדרכה והפעילויות השוטפות של ביחד-אניה באניה. בסיועם של ידידינו אנו מתעתדים להרחיב ולהגדיל את התנועה ולהגשים את חזונה לחיבור בין בני נוער ולחיזוקם ולעידוד מנהיגות ועשייה חברתית של דור העתיד.

ביחד-אניה באניה מוקירה את ידידיה ומכירה להם תודה: