דור העתיד לוקח אחריות

ביחד אניה - באניה

לחברה ישראלית מכילה וחזקה

תנועה לבני נוער מכל שכבות החברה הישראלית, שמחנכת לשוויון,
מעורבות חברתית, מנהיגות והעצמה.

בתנועה מתקיימת פעילות שבועית קבועה לחניכים, פעילות שבועית קבועה למדריכים, קורס הדרכה שנתי, ותוכניות ליווי, העשרה והכנה לעתיד לבני נוער בכיתות ט’ – י״ב.

ערכי התנועה

חיזוק התדמית והזהות העצמית

העצמה ומצוינות

אחריות אישית וקהילתית

סולידריות ושיוויון

חניכים מספרים

שותפים ותומכים