ידידים ותומכים

דור העתיד לוקח אחריות

לכל הידידים והתומכים של ביחד-אניה באניה

בזכות תמיכתם של ידידי התנועה אנו יכולים לקיים את מחנות הקיץ, הסמינרים, הקייטנות, הכשרות ההדרכה והפעילויות השוטפות של ביחד-אניה באניה. בסיועם של ידידינו אנו מתעתדים להרחיב ולהגדיל את התנועה ולהגשים את חזונה לחיבור בין בני נוער ולחיזוקם ולעידוד מנהיגות ועשייה חברתית של דור העתיד. 

בין ידידי התנועה: ד”ר יוסי ורדי , הרב שי פירון, שלדון גולדמן, ד”ר אלכס סגן, ד”ר ג’ולי אלטמן, ניר קופמן, אריאלה וצבי רביב.

התנועה פועלת בשיתופה ובתמיכתה של

logo_white_background
אודי ועידית ברניק
קרן ברניק תרבות

הכר את התנועה יותר טוב

יש כאן אנשים טובים שאפשר להשען עליהם!