Eng

תמכו בנו

דור העתיד לוקח אחריות

תמכו בהגשמת החזון של ביחד-אניה באניה ליצירת חברה ישראלית מגוונת וחזקה

תרומות לביחד-אניה באניה, יאפשרו לנו לפעול ליצירת חברה ישראלית מלוכדת, מגוונת המכירה את שורשיה ועם הפנים קדימה רואה בבני הנוער הפעילים בה את מנהיגי העתיד.
ביחד-אניה באניה היא חברה לתועלת הציבור (חל”צ), מספר חברה 515601300. התרומה לתנועה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה.

אפשרויות התרומה:

העברה בנקאית לחשבון התנועה – חשבון על שם ביחד-אניה באניה:

בנק לאומי (10) סניף אזור (827), מספר חשבון: 110-204800/70

 

משלוח המחאה לפקודת ביחד-אניה באניה:

כתובתנו: רחוב בן גוריון 21 אזור.

 

תרומה מאובטחת – אנו משתמשים בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לתרומה בטוחה.

לתרומה מאובטחת דרך אתר “ישראל תורמת”: