Eng

פעילויות התנועה

דור העתיד לוקח אחריות

תנועת הנוער שלנו מקיימת פעילות שוטפת לחניכים ולמדריכים ופעילויות מתחלפות שכוללות סמינרים, סנדאות, ביקורים, הרצאות העשרה והכנה לקראת העתיד.

פעילויות קבועות בתנועה

פעולה שבועית לחניכים – הפעולה מתקיימת בקבוצות ובזמנים קבועים. כל הפעולות מועברות על ידי בני הנוער שהוסמכו בקורס ההדרכה של התנועה והן תמיד ברוח התנועה, תוך מתן דגש על מעורבות חברתית, סולידריות, שייכות והעצמה.

פעולה שבועית למדריכים – פעם בשבוע נפגשים מדריכי התנועה למפגש שמטרתו גיבוש, הנאה והעשרה.

קורס הדרכה – פעם בשנה מתקיים בכל אחד מהסניפים קורס שבמהלכו מוכשרים תלמידים בכיתות ט’ -יב’ כמדריכים בתנועה. בקורס מכירים את ערכי התנועה, עוסקים בסוגיות חברתיות, עוברים סדרות של מנהיגות והעצמה אישית, לומדים לבנות ולהעביר מערכי שיעור, ולהוביל באחריות קבוצה.

תוכניות העשרה מתמשכות

תלמידי כיתות ט’-יב’, מקבלים בתנועה פעולות העשרה שונות, שמטרתן להעצים את בני הנוער ולפתוח בפניהם אפשרויות נוספות שיעזרו להם לממש את הפוטנציאל שטמון בהם.

תוכנית גשר – חלוקת סלי מזון ועזרה לקשישים, בדגש על יוצאי אתיופיה, במטרה לחזק את הקשר הבין דורי ולתרום לחברה.

סמינרים משותפים עם האיחוד החקלאי – היכרות עם בני נוער מתנועת הנוער של בני המושבים.

יזמים צעירים – תוכנית לעידוד חשיבה יזמית שנוגעת במתן ערך ויצירה של תהליכי שינוי.

להכיר את צה”ל – להכרת האפשרויות הטמונות במערכת ולעידוד שירות משמעותי.

ביחד לאקדמיה – תוכנית בשיתוף אוניברסיטת רייכמן, בה החניכים נפגשים עם סטודנטים ושומעים על האפשרויות הטמונות בלימודים גבוהים.

בואו להייטק – היכרות עם עולם ההייטק בשיתוף חברות וסטארפים מהתחום.

בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות למרצים האורחים לשותפים הקבועים, וכל מי שתורם לפעילות התנועה ועוזר לנו לקדם, לתמוך ולהעצים את הנוער.

פעילויות בסניפים